Syksyllä 2022 hyvinvointialueille tuli mahdollisuus ladata tekemänsä tarkastus- ja valvontakäyntiraportin julkinen osa toimintayksikön tietoihin Socfinderissa. Tarkoituksena oli lisätä tietoa palveluntuottajista, vähentää päällekkäistä työtä ja edistää asiakkaan oikeutta laadukkaisiin palveluihin. Socfinderin lastensuojelun hakukonetta käyttää tällä hetkellä 13 hyvinvointialuetta ja vammaisten asumispalveluiden hakukonetta 9 hyvinvointialuetta asiakasohjauksessaan, joten raportteja on tallennettu kattavasti ympäri Suomen.

Ohjaus- ja valvontakäyntien raporteista käytetään tällä hetkellä monia nimityksiä. Nimissä on vaihtelua alueittain ja valvontakäynnin tyypin mukaan: onko käynti ennalta ilmoitettu vai ilmoittamaton. Käytössä on ainakin seuraavia termejä: tarkastuskäynnin kertomus, ohjaus- ja valvontakertomus, tarkastuskäynnin pöytäkirja tai muistio. Käytämme termiä valvontaraportti, kunnes parempaa termiä ehdotetaan.