Suomesta puuttuu yhdenmukainen lastensuojelun palveluntuottajia koskeva palautejärjestelmä, minkä seurauksena yksittäisten palveluntuottajien keräämät palautteet eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Kuntapalaute -hankkeessa Socfinder luo pohjan yhdenmukaiselle palautteen keruulle. Palautetta kerätään Socfinderia käyttävien kuntien sosiaalityöntekijöiltä ja -ohjaajilta. Tiedot julkaistaan palveluntuottajien luvalla heidän profiilissaan. Tämä on uraauurtava hanke, joka syventää palveluntuottajia koskevaa tietoa ja parantaa lastensuojelun laatua.

Palveluntuottaja voi hyödyntää palautetta niin toiminnan sisäisessä kehittämisessä kuin markkinoinnissakin. Palaute ei vähennä tarvetta viranomaisvalvonnalle tai tarkastusraporteille. Socfinderia käyttävät kunnat saavat muiden kuntien antamasta palautteesta tietoa, kun he harkitsevat lapsen edun mukaista palvelua. Palveluntuottajia koskevat palautteet ovat määrämuotoisia, vertailukelpoisia ja ne ovat ulkopuolisen riippumattoman tahon tekemiä, mikä parantaa tiedon luotettavuutta. Socfinder haastattelee tai tekee kyselyn koskien viimeisten kolmen vuoden aikaisia kokemuksia palveluntuottajista. Palautteen keruu on vapaaehtoinen ja maksullinen palveluntuottajille. Kiinnostuneet palveluntuottajat voivat liittyä palvelua koskevalle postituslistalle lähettämällä viestin asiakastuki@socfinder.com.

Socfinder Oy on saanut hankkeeseen tukea EU:n rakennerahastosta. Yritystuki koskee aikaa 1.10.2021-31.12.2022.