HALLITUS ON VOIMAVIRTAA YRITYSJOHDOLLE


Yrityksen perustaja saattaa jättää hallituksen kokoamatta monesta syystä: ei ole aikaa etsiä sopivia hallituksen jäseniä, kokouspalkkioista tulee lisäkuluja tai ei haluta antaa päätösvaltaa talon ulkopuolelle. Asiaa ei edistä, jos yrittäjällä ei ole omaa kokemusta hallitustyöskentelystä. Monelta IT-yritykseltä puuttuukin ulkopuolisista jäsenistä koostuva hallitus, mikä voi johtaa liiketoiminnan takkuamiseen tai poukkoilevaan johtamiseen.

Yrityksemme Socfinder Oy ylläpitää sosiaalipalveluiden hakukonetta. Yrityksellä on ollut hallitus yli kuuden vuoden ajan ja kokouksia on vuodessa noin neljä kertaa. Hallituksen jäsenillä on kokemusta liike-elämästä ja ohjelmistosuunnittelusta, minkä lisäksi yksi jäsen edustaa ohjelmiston loppukäyttäjän näkökulmaa.

Kokouksissa käytetään aikaa strategian suunnitteluun, toiminnan seurantaan ja kilpailijoiden analyysiin. Parasta antia on, kun hallituksen haastavat ajatteluani ja ovat eri mieltä kanssani. Hallituksen jäsenet tuntevat hyvin yrityksen historian ja nykyhetken, mikä eroaa esimerkiksi konsulttien toiminnasta. Konsulteilla harvoin, tuskin koskaan, on vuosien kokemusta yrityksestä.

Hallitustoimintaan käytetyt resurssit tulevat yritykselle takaisin moninkertaisesti. Toimitusjohtajana tiedän, kenelle voin soittaa tilanteessa kuin tilanteessa. Strategisiin päätöksiin on saatavilla ulkopuolinen arvio, joka pystyy tarkastelemaan asioita ylhäältä dronen-näkökulmasta - toimitusjohtajana ajatukset takertuvat ikäviin pikkukiviin.

Ennen kokousta valmistelen käsiteltävät asiat ja teen tilannekuvan yrityksen sen hetkisestä tilanteesta. Lähetän puheenjohtajan kanssa esityslistan ja materiaalin tutustuttavaksi. Itse kokouksessa toistuu usein sama kaava: esittelen toimitusjohtajana taloustilanteen, uudet myynnit sekä menossa olevat projektit. Käymme yhdessä läpi henkilöstöasiat ja hakukoneen kuulumiset. Eniten aikaa annamme tulevaisuuden kysymyksille, sillä peruutuspeiliin katsomalla on vaikea ajaa eteenpäin.

Muistilista yhtiökokoukselle

  1. Kokoa hallitus siten, että jäsenillä on erilaista osaamista yrityksen liiketoiminnasta.
  2. Kun yritys uudistuu, tulee myös hallituksen uudistua. Tämä tarkoittaa usein vanhojen jäsenten poistumista.
  3. Hallitus toimeenpanee omistajastrategiaa. Omistajat kuvaavat yrityksen keskeiset liiketoiminta-alueet ja tavoitteet, joiden pohjalta hallitus tekee ehdotuksen toimenpiteistä.
  4. Sitouta hallituksen jäsenet osakkuudella, tulospalkkiolla tai kokouspalkkiolla.
  5. Hallitus päättää, mitkä ovat toimintaa kuvaavat mittarit ja mitä toimitusjohtajan tulee raportoida.
  6. Hallitus valvoo, ettei yrityksen oma pääoma mene negatiiviseksi.
  7. Hallituksen jäsenet sitoutuvat hallitussalaisuuteen ja edistämään hyvää kokousilmapiiriä.

Hallitus kannattaa koota jo yrityksen perustamisvaiheessa, eikä vasta yrityksen laajentuessa, sillä liike-elämän koukerot ovat vaikeita alusta lähtien. Pulaa hallituksen jäsenistä tai puheenjohtajista ei ole - onhan Suomessa yli 7000 hyväksytty hallituksen jäsen -tutkinnon suorittanutta henkilöä. Parhaimmillaan hallitus muodostaa ryhmän ja ryhmän tuotos on enemmän kuin yksittäisten jäsenten panos.

https://softwarefinland.fi/blogi/hallitus-on-voimavirtaa-yritysjohdolle/